top of page
Tilauslomake linkki.jpg
Tilaukset

Kirjoita tilausmäärä haluamasi kirjan valkoiseen ruutuun. Samalla teksti häviää alta.

Oppimateriaaleja yläkoulun ja 2. asteen erityisopetukseen

Oppimateriaaleja alakoulun erityisopetukseen
Luetun ymmärtämisen tehtäviä

Kirjoittamisen tehtäviä luokan- ja erityisopetukseen

Englantia esi- ja alkuopetukseen

S2-opetukseen

Standardoidut testit

Perus-matematiikkaa alakouluun

Englantia erityisopetukseen

Turku Kansi 66 mm.jpg

Tilaajatiedot

Kiitos tilauksesta

Myös vanha tilauslomake on yhä käytössä

Oppimateriaaleja yläkoulun ja 2. asteen erityisopetukseen

Oppimateriaaleja alakoulun erityisopetukseen
Luetun ymmärtämisen tehtäviä

S2-ope-tukseen