AGRICOLA-kustannus
Oppimateriaaleja erityis- ja luokkaopetukseen

Monenlaista luettavaa
Kopioitavia luetun ymmärtämisen 

tehtäviä 1.–4. luokan oppilaille 

Näytesivut: klikkaamalla kantta!

1/8

1/11

64 s.
à 42 €

Lisää luettevaa Kopioitavia luetun ymmär-tämisen tehtäviä 4.–7. luokan oppilaille 

1/7

1/8

1/8

72 s. 
à 45 €

Rosvorotko
Seikkalukertomus

ja luetun ymmär-

tämisen tehtäviä 4.-7. luokille 

92 s. à 63 € 

Aikamatka

Kertomus ja

perusmatema-

tiikkaa 

5.-7.-luokille

108 s. 68 €

1/13

Mistä yläkoulussa kiikastaa

Kirjoittamisen tehtäviä yläkouluille ja ammatti-
opistoille 

108 s. 68 €

Mistä kiikastaa? Kopioitavia äidinkielen tehtäviä alkuopetukseen, tukiopetukseen ja erityisopetukseen

1/10

1/12

1/12

1/12

Mistä kiikastaa? 1–4. 108 s. à 68 €

Lukemisen ja kirjoittamisen standardoidut testistöt

Monipuolinen

testistö alku-

opetukseen

 

Lukemisen ymmärtämisen testistö 4. luokal-le. 66 s. 73 €

Lukemisen ym-

märtämisen tes-tistö 2. ja 3. luo-

kalle. 66 s. 73 €

Kielellisen tietoisuuden ja luetun ymmärtämisen testi 1. ja 2. luokalle sekä itsetuntomittaus ek, 1. ja 2. luokalle. 66 s. 73 €

1/14

1/14

1/14

Luetun ymmärtämisen tehtäviä yläkouluille 
ja ammattiopistoille 
92 s. 63 €

Äidinkielen tehtäviä yläkoulun erityisopetukseen
92 s. à 63 €

1/10

1/10

1/13

Kirjoittamisen testit ja tehtäviä
6.–10.-luokille

72 s. 68 €

Luetun ymmärtämisen 
testit ja tehtäviä ylä-
kouluille ja ammatti-opistoille
72 s. 68 €

Arkipäivän matematiikkaa 
ja siihen liittyviä tehtäviä
nuorille ja aikuisille

108 s. 68 €

Englantia esi- ja alkuopetukseen

Oppilaista rohkeita englanninpuhujia jo alkuopetuksessa!

Learning English with Bobby

1/2

1/1

Bobby 1
82 s.
14 € 

Bobby 1

Opettajan opas

92 s. 40 €

Satukuvat 1

2 x 3 x 6 kpl A3

27 €

Kuvakortit 1

24 kpl A5

17 €

1/12

1/1

Bobby 2
80 s.
14 € 

Bobby 2

Opettajan opas
93 s. 40 €

Satukuvat 2

2 x 3 x 6 kpl A3
27 €

Satukuvat 2

2 x 3 x 6 kpl A3
27 €

Hinnoissa mukana alv. 10 %. 
Hintoihin lisätään postimaksu lähetyksen painon mukaan.

MUST READ STORIES

H.C. Andersenin satu

lyhentämättömänä.
Liimasidottu kovakantinen kirja.
Koko 12 x 18 cm, 27 s.

Hinta à 3 €, sis.alv 10 %
36. The Steadfast Tin Solder

Vakaa tinasotilas.

SHIRLEY • Shirley on kiltti noitatyttö, joka pettelee taikasauvan käyttöä arkipäivän touhuissa ja auttaa ystäviään, välillä hienosti, välillä hieman erikoisin tuloksin.
9 kuvakirjaa, joiden sivuilla on tekstiä 1-3 riviä. Lopussa kysymyksiä, pari tehtävää ja sanasto.

Koko 21 x 21 cm, 26 s.
Hinta à 2 €, sis.alv 10 %

25. Shirley Caught a Thief

Shirley on yksin kotona. 
Keittiöstä kuuluu ääniä...

26. Shirley’s Bad Hair Day

Taikasauva on konstikas hiusharja.

27. Shirley Goes Baby-sitting

Taikasauvasta apua vauvanhoidossa.

28. Shirley and the Flat Tyre

Mitä siitä, jos bussista puhkeaa rengas. Jaa-a, vaikka mitä.

29. Shirley at the Fun Camp
Leirielämästä tulee hyvin mielenkiintoista
30. Shirley's Cookies
Täytyy olla tarkkana, kun

leipoo kakkusia taikavoimilla.
31. The Missing Furniture
Mitä tehdä, kun olohuoneessa

ei ole tilaa rullalautailla.

PEPPER • Pikkukoiralle tapahtuu kaikenlaista.
Tarinoita samoista aiheista, kuin Bobby-kirjoissa
Koko 19x17 cm, 26 s.
Hinta à 1,50 €,

sis.alv 10%
1. P. gets a new pet
2. P. has a fight
3. P. strays away
4. P. wants too many toys
5. P. brushes his teeth
6. P. eats too much cake
7. P. meets new neighbour
8. P. learns recycling
9. P. in the dark
10. P. lends a helping hand
11. P. goes to the doctor
12. P. gets stage fright
13. P. at the table
14. P. learns to take turns
15. P. takes the blame
16. P. throws a tantrum
17. P. and the new baby
18. P. watches too much TV

BRUNO • Pikkunalle oppii tärkeitä asioita
Koko 19 x 17 cm, 26 s.

Hinta à 1,50 €,

sis.alv 10 %
19. Bruno, put toys away
20. Bruno tells the truth
21. Bruno, the artist
22. Bruno gets lost
23. Bruno learns to share
24. Bruno finds a ball

Kielen opiskelua 
alkaville

Kieltä vähäsen oppineille

Kieltä jo melko
hyvin osaaville

Kieltä jo melko
hyvin osaaville

1/8

MONENLAISTA LUETTAVAA 1, 2 ja 3
Luetun ymmärtämistä kehittäviä tehtäviä 1–4.-luokkalaisille
Nimensä mukaisesti Monenlaista luettavaa tutustuttaa oppilaat erilaisiin teksteihin: tarinoihin, tietoteksteihin, viesteihin, lehtikirjoituksiin. Sisällön ymmärtämisen strategioita harjoitellaan monin tavoin yksin, parittain ja ryhmissä. Tärkeää on myös sanavaraston kartuttaminen. Oppilaat oppivat, kuinka tekstiä voidaan käyttää apuna, kun mietitään, mitä uusi, vieras sana tarkoittaa.
Kaikki Monenlaista luettavaa -kirjat sopivat käytettäviksi ensimmäisten 3–4 kouluvuoden ajan oppilaiden taitojen mukaan, luokkatasosta riippumatta.
Ne sisältävät paljon poikien maailmaan liittyviä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Niiden avulla opettaja voi saada lukemista karttavan pojankin kiinnostumaan lukemisesta.

LISÄÄ LUETTAVAA 1, 2 ja 3
Monenlaista luettavaa myös 4.–6.-luokkalaisille

Lisää luettavaa 1 on jatkoa suuren suosion saavuttaneeseen Monenlaista luettavaa 1–3-sarjaan. Edeltäjiensä tapaan se tutustuttaa oppilaat erilaisiin teksteihin: tietoteksteihin, tarinoihin, viesteihin, lehtiartikkeleihin, aikatauluihin, erilaisiin ohjeisiin jne. Kaikkiin teksteihin liittyy tehtäviä, jotka harjoittavat tekstien ymmärtämisen taitoja, kartuttavat oppilaan sanavarastoa ja opettavat, miten vieraan sanan merkityksen voi oivaltaa tekstiympäristön avulla. Tekstien aihepiirit ovat koululaisia kiinnostavia ja voivat siksi innostaa vastahakoisenkin oppilaan lukemaan.

 

ROSVOROTKO • Lukemisen ymmärtämisen tehtäviä jännittävän jatkokertomuksen muodossa (92 s.)

Rosvorotko-kirja harjoittaa 4–6. luokkien oppilaiden lukemisen ymmärtämisen taitoja. Kirjan rakenne on erilainen kuin aiemmissa Agricolan kirjoissa. Tässä kirjassa sama tarina jatkuu koko kirjan läpi jatkokertomuksena.

Jatkokertomus on jännittävä ja fantasiankin aineksia sisältävä tarina neljän kaveruksen seikkailuista metsässä ja maanalaisessa tunnelissa. Kaverukset ovat kuulleet rannikolla 400 vuotta sitten eläneiden Merirosvojen aarrekätköstä ja päättävät lähteä etsimään sitä.

 

AIKAMATKA • Matematiikkaa eri puolilla maailmaa (108 s.)

Aikamatka-kirjassa matematiikan tehtävät yhdistyvät koko kirjan läpi kulkevaan tarinaan. Siinä veljekset Verneri ja Vilhelmi viettävät kesää setänsä luona Greenwichin nollameridiaanin lähistöllä. Sedän ullakolla on outo kellolaite, joka lähettää pojat salamannopeasti maapallon eri aikavyöhykkeille. Siellä he tutustuvat eri maiden kummallisuuksiin. 

Matematiikan tehtävät ovat tehtäviä, joita William-setä antaa pojille ajankuluksi. Kun pojat ovat tehneet tehtävät, he ratkaisevat vastausten avulla koodin, joka saa kellolaitteen toimimaan. Myös oppilaat ratkaisevat koodit ennen kuin ne tarinassa paljastetaan. 

Kirjan tehtävät sopivat erityisesti oppilaille, joille alakoulun neljällä alimmalla luokalla opitut matematiikan asiat ovat jääneet osin hatariksi. 
 

MISTÄ KIIKASTAA? -kirjoissa on tehtäviä, jotka harjoittavat tavallisimmin ongelmia tuottavia asioita. Tehtävät on järjestetty kirjaan ongelmien mukaan, ja ne ovat vaikeus-tasoltaan vaihtelevia. Osa tehtävistä tehdään suullisesti, osa monistetaan oppilaille.
MISTÄ KIIKASTAA? 1. kirja (108 s.) 1.–2. luokille
Äidinkielen tehtäviä alkuopetukseen, tukiopetukseen ja erityisopetukseen
Kirjan tehtävät harjoittavat mm. seuraavia asioita: •kielellinen tietoisuus • muisti • suullinen ilmaisu • lyhyt ja pitkä vokaali • kaksoiskonsonantti • äng-äänne • diftongit • yhdyssanat • sanavarasto • iso ja pieni alkukirjain • lauseenmuodostus

MISTÄ KIIKASTAA? 2. kirja (108 s.) 2.–3. luokille
Äidinkielen tehtäviä luokkaopetukseen, tukiopetukseen ja erityisopetukseen
Kirjan tehtävät harjoittavat mm. seuraavia asioita: •tavuttaminen • sanarajan löytäminen • yhdyssanat • lyhyt ja pitkä vokaali • kaksoiskonsonantti • äng-äänne • iso ja pieni alkukirjain • sanavaraston laajentaminen •  sanojen selittäminen

MISTÄ KIIKASTAA? 3. kirja (108 s.) 3.–4. luokille
Äidinkielen tehtäviä luokkaopetukseen, tukiopetukseen ja erityisopetukseen
Kirjan tehtävät harjoittavat mm. seuraavia asioita: aakkosjärjestys • tavuttaminen • iso ja pieni alkukirjain • sanarajan löytäminen • yhdyssanat • kaksoiskonsonantti • substantiivi • adjektiivi • verbi  • piste • kysymysmerkki • huutomerkki

MISTÄ KIIKASTAA? 4. kirja (108 s.) 5.-6. luokille 
Äidinkielen tehtäviä eriyttävään luokkaopetukseen, tukiopetukseen ja erityisopetukseen. Kirjassa on tehtäviä tavallisimpiin oppimisongelmiin. Tehtävät on järjestetty ongelmien mukaan, ja ne ovat vaikeusasteeltaan vaihtelevia.
Tehtävät harjoittavat mm. seuraavia asioita: Aakkosjärjestys • sanan jakaminen riveille • iso ja pieni alkukirjain • yhdyssana • adjektiivi • verbi • persoonapronomini • numeraali • pilkku


MISTÄ YLÄKOULUSSA ja sen jälkeenkin KIIKASTAA? (108 s.) nuorille ja aikuisille
Äidinkielen tehtäviä erityisopetukseen. Kirjassa on tehtäviä tavallisimpiin oppimisongelmiin. Tehtävät on järjestetty ongelmien mukaan, ja ne ovat vaikeusasteeltaan vaihtelevia.
Tehtävät harjoittavat mm. seuraavia asioita: Aakkosjärjestys • sanan jakaminen riveille • iso ja pieni alkukirjain • yhdyssana • adjektiivi • verbi • persoonapronomini • pilkku
Harjoitustehtäviin liittyvien tekstien aihepiirejä ovat mm. älykkäät eläimet, erikoiset paikat ja rakennukset, hauskat ja pelottavat ammatit, Formula-1-varikon tapahtumat, erikoislaatuiset ihmiset, uskomattomat yhteensattumat sekä Viiltäjä-Jackin mysteerin 
ratkeaminen.

 

LAIVAN LAPSI • 2. ja 3. luokan kirjoitus- ja lukemisen ymmärtämisen testistö
2. lk 
1. standardoitu tarinatekstin ymmärtämisen tehtävä "Laivan lapsi" arviointiohjeineen
   2. standardoitu tietotekstin ymmärtämisen tehtävä "Isoja kissoja" arviointiohjeineen
   3. standardoitu "Erikoisia eläinten nimiä" -sanelukirjoitustehtävä arviointiohjeineen
3. lk 1. standardoitu tarinatekstin ymmärtämisen tehtävä "Kolme toivomusta" arviointiohjeineen
   2. standardoitu tietotekstin ymmärtämisen tehtävä "Kanihyppy" arviointiohjeineen
   3. standardoitu "Maailman suurin rakennus" -sanelukirjoitustehtävä arviointiohjeineen

TONTUT JA ELEFANTIT • 4. luokan kirjoitus- ja luetun ymmärtämisen testistö
1. standardoitu "Elefanttien juttelua" -sanelukirjoitustehtävä arviointiohjeineen
2. luovan kirjoittamisen tehtävä "Matka vieraaseen paikkaan" arviointikriteereineen
3. kirjoittamisen asennemittari, joka antaa opettajalle tietoa siitä, minkälaisista kirjoitustehtävistä oman luokan oppilaat voisivat innostua
4. standardoitu tarinatekstin ymmärtämisen tehtävä "Kolme toivomusta" arviointiohjeineen
5. standardoitu asiatekstin ymmärtämisen tehtävä "Pyramidit" arviointiohjeineen
6. lukemisen asennemittari, jonka avulla opettaja osaa valita sellaista lukumateriaalia oppilailleen, jotka kiinnostavat heitä ja saavat heidät innostumaan lukemisesta.

SAMMAKON LOIKKA • Testejä alkuopetukseen

Standardoitu kielellisen tietoisuuden testi tehdään ensimmäisen kouluvuoden alussa. Standardoitu luetun ymmärtämisen testi ’Orava’ tehdään ensimmäisen luokan lopussa tai toisen luokan alussa. Itsetuntomittaus voidaan tehdä esikoulun, ensimmäisen tai toisen luokan oppilaille. Lisäksi kirjassa on sekä ensimmäiselle että toiselle luokalle laaditut lukemisen asennemittarit. Kaikkien testien yhteydessä on koonti-lomakkeet, joihin tulokset voidaan kirjata lyhyesti.  

MURMELIN VIHELLYS Luetun ymmärtämisen tehtäviä yläkouluille ja ammattiopistoille
Kirjassa on nuorten ja aikuisten opetukseen tarkoitettuja luetun ymmärtämistä ja vieraiden sanojen, merkityksen oivaltamisen taitoja harjoittavia tehtäviä. Koska poikien lukemiseen liittyvät taidot ovat usein huomattavasti tyttöjen taitoja heikommat, harjoitustehtäviin liittyvien tekstien aihepiirit ovat sellaisia, jotka kiinnostavat erityisesti poikia. Tekstit on kirjoitettu sanomalehtien artikkelien tapaan. 

 

ORAVASILTA ja KENRAALI PINGVIINI • Äidinkielen tehtäviä yläkouluille
Kirjoissa on yläkoululaisten opetukseen tarkoitettuja luetun ymmärtämistä ja kirjoitustaitoja harjoittavia tehtäviä. Tekstit ovat aiempien kirjojen tekstejä lyhempiä, jotta hitaat ja takeltelevat lukijatkin jaksaisivat lukea ne. Vaikka tekstit ovat lyhyitä, niistä muodostuu pidempiä kokonaisuuksia. Tekstit on kirjoitettu ja rivitetty selkokielisen tekstin tapaan.


​HÄMÄHÄKIN KITARA • Luetun ymmärtämisen testit ja tehtäviä nuorten ja aikuisten erityisopetukseen
Ensimmäisen osan kaksi testiä on tarkoitettu mittaamaan luetun ymmärtämisen taitoja. Ensimmäinen testi voidaan tehdä heti lukuvuoden alussa. Sen jälkeen oppilaiden taitoja kehitetään kirjan harjoituksilla. Toisella testillä mitataan, ovatko oppilaiden taidot parantuneet. Testit on standardoitu yläkoulua aloittavien oppilaiden taitotason mukaan, mutta niitä voidaan käyttää vanhempienkin oppilaiden taitojen mittaamiseen. Kirjan toisessa osassa on lukemisen ymmärtämistä ja vieraiden sanojen, merkityksen oivaltamisen taitoja harjoittavia tehtäviä. Testien standaroinnissa tuli ilmi, että poikien lukemiseen liittyvät taidot ovat usein huomattavasti tyttöjen taitoja heikommat. Siksi harjoitustehtäviin liittyvien tekstien aihepiirit ovat sellaisia, jotka kiinnostavat erityisesti poikia. Tekstit on kirjoitettu sanomalehtien artikkelien tapaan.


KENGURUN PUSSI • Kirjoittamisen testit ja tehtäviä alakoulun ylimmille luokille ja yläkoulun erityisopetukseen. Testit on tarkoitettu viidennen ja kuudennen luokan oppilaille. Molemmille luokka-asteille on omat oppilaiden oikeinkirjoitustaitoja mittaavat sanelukirjoitustehtävät. Niitä voidaan käyttää myös näitä seuraavien luokka-asteiden testaamiseen syksyllä. Kuudennen luokan alussa viidennen luokan testi Kengurun pussi ja muita erikoisuuksia antaa osviittaa siitä, mitä oppilaille kannattaa opettaa kuudennella luokalla. Kuudennen luokan testi Eläinten ennätyksiä taas on erinomainen väline uusien yläkoululaisten kirjoitustaitojen mittaamisessa. Testit sopivat myös vanhempien oppilaiden käyttöön yläkoulun erityisopetuksessa.

 

NOKKELA LASKIJA • Arkimatematiikkaa ja siihen liittyviä tehtäviä nuorille ja aikuisille

On tärkeää opetella rahan käyttöön liittyviä taitoja. Esimerkiksi, mitä saadaan takaisin, kun maksetaan, ja mitä kauppojen alennusmyyntien %-alennukset tarkoittavat.
Laskutehtävät liittyvät erilaisiin nuoria kiinnostaviin teksteihin, jotka innostavat tekemään tehtäviä. Tekstien aihepiirejä ovat esimerkiksi laskutaitoinen hevonen, urheilu- ja muut tapahtumat, festarit, mopon hankkiminen, maailman korkeimmat rakennukset ja suurimmat loistoristeilijät sekä matkustaminen. Kirjan lopussa ovat tehtävien oikeat vastaukset

LEARNING ENGLISH WITH BOBBY 1 ja 2 • à 14 €

Kaikki, jotka ovat käyttäneet vierasta kieltä alkuopetuksessa, tietävät, että se on hauskaa, mutta vaatii opettajalta erittäin paljon. Tätä opettajan työtaakkaa helpottamaan on tarkoitettu Learning English with Bobby.

Kirjan avulla voit opettaa lapselle englantia mahdollisimman luonnollisella tavalla. Se antaa vihjeitä siitä, miten lapset tutustutetaan vieraaseen kieleen osana koulun normaalia päivää.

 

LEARNING ENGLISH WITH BOBBY Opettajan kirja 1 ja 2 • à 40 €
Ohjeet opettajalle oppilaan kirjan jokaiselle sivulle ja ehdotuksia lauluista, leikeistä, loruista jne. Siellä ovat myös Satukuvien sadut ja niihin kuuluvat monistettavat tehtävät.

  

Englanninkieliset lastenkirjat

Luokalle oma englanninkielinen kirjasto. 
Poimi 10 kirjaa 15 €

Kirjoita haluamiesi kirjojen numerot tilauslomakkeeseen!

Kielen opiskelua 
alkaville

Klikkaa kuvaa: näet jokaisen kirjan kannen ja yhden sivun
CHILDREN'S FAVOURITE FABLES • 7 Aisopoksen satua jokaisessa

32. The Ant and the Grasshopper
33. The Thirsty Crow
34. The Hare and the Tortoise
35. The Frogs Want a Ruler

Sivun kokoinen satu ja sivunkokoinen kuva.
Koko 21 x 28 cm, 16 s.
Hinta à 2 €, sis.alv 10 %