AGRICOLA-kustannus
Oppimateriaaleja erityis- ja luokkaopetukseen

MONENLAISTA LUETTAVAA 1, 2 ja 3
Luetun ymmärtämistä kehittäviä tehtäviä 1–4.-luokkalaisille
Nimensä mukaisesti Monenlaista luettavaa tutustuttaa oppilaat erilaisiin teksteihin: tarinoihin, tietoteksteihin, viesteihin, lehtikirjoituksiin. Sisällön ymmärtämisen strategioita harjoitellaan monin tavoin yksin, parittain ja ryhmissä. Tärkeää on myös sanavaraston kartuttaminen. Oppilaat oppivat, kuinka tekstiä voidaan käyttää apuna, kun mietitään, mitä uusi, vieras sana tarkoittaa.
Kaikki Monenlaista luettavaa -kirjat sopivat käytettäviksi ensimmäisten 3–4 kouluvuoden ajan oppilaiden taitojen mukaan, luokkatasosta riippumatta.
Ne sisältävät paljon poikien maailmaan liittyviä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Niiden avulla opettaja voi saada lukemista karttavan pojankin kiinnostumaan lukemisesta.

LISÄÄ LUETTAVAA 1, 2 ja 3
Monenlaista luettavaa myös 4.–6.-luokkalaisille

Lisää luettavaa 1 on jatkoa suuren suosion saavuttaneeseen Monenlaista luettavaa 1–3-sarjaan. Edeltäjiensä tapaan se tutustuttaa oppilaat erilaisiin teksteihin: tietoteksteihin, tarinoihin, viesteihin, lehtiartikkeleihin, aikatauluihin, erilaisiin ohjeisiin jne. Kaikkiin teksteihin liittyy tehtäviä, jotka harjoittavat tekstien ymmärtämisen taitoja, kartuttavat oppilaan sanavarastoa ja opettavat, miten vieraan sanan merkityksen voi oivaltaa tekstiympäristön avulla. Tekstien aihepiirit ovat koululaisia kiinnostavia ja voivat siksi innostaa vastahakoisenkin oppilaan lukemaan.

 

ROSVOROTKO • Lukemisen ymmärtämisen tehtäviä jännittävän jatkokertomuksen muodossa (92 s.)

Rosvorotko-kirja harjoittaa 4–6. luokkien oppilaiden lukemisen ymmärtämisen taitoja. Kirjan rakenne on erilainen kuin aiemmissa Agricolan kirjoissa. Tässä kirjassa sama tarina jatkuu koko kirjan läpi jatkokertomuksena.

Jatkokertomus on jännittävä ja fantasiankin aineksia sisältävä tarina neljän kaveruksen seikkailuista metsässä ja maanalaisessa tunnelissa. Kaverukset ovat kuulleet rannikolla 400 vuotta sitten eläneiden Merirosvojen aarrekätköstä ja päättävät lähteä etsimään sitä.

 

AIKAMATKA • Matematiikkaa eri puolilla maailmaa (108 s.)

Aikamatka-kirjassa matematiikan tehtävät yhdistyvät koko kirjan läpi kulkevaan tarinaan. Siinä veljekset Verneri ja Vilhelmi viettävät kesää setänsä luona Greenwichin nollameridiaanin lähistöllä. Sedän ullakolla on outo kellolaite, joka lähettää pojat salamannopeasti maapallon eri aikavyöhykkeille. Siellä he tutustuvat eri maiden kummallisuuksiin. 

Matematiikan tehtävät ovat tehtäviä, joita William-setä antaa pojille ajankuluksi. Kun pojat ovat tehneet tehtävät, he ratkaisevat vastausten avulla koodin, joka saa kellolaitteen toimimaan. Myös oppilaat ratkaisevat koodit ennen kuin ne tarinassa paljastetaan. 

Kirjan tehtävät sopivat erityisesti oppilaille, joille alakoulun neljällä alimmalla luokalla opitut matematiikan asiat ovat jääneet osin hatariksi. 
 

MISTÄ KIIKASTAA? -kirjoissa on tehtäviä, jotka harjoittavat tavallisimmin ongelmia tuottavia asioita. Tehtävät on järjestetty kirjaan ongelmien mukaan, ja ne ovat vaikeus-tasoltaan vaihtelevia. Osa tehtävistä tehdään suullisesti, osa monistetaan oppilaille.
MISTÄ KIIKASTAA? 1. kirja (108 s.) 1.–2. luokille
Äidinkielen tehtäviä alkuopetukseen, tukiopetukseen ja erityisopetukseen
Kirjan tehtävät harjoittavat mm. seuraavia asioita: •kielellinen tietoisuus • muisti • suullinen ilmaisu • lyhyt ja pitkä vokaali • kaksoiskonsonantti • äng-äänne • diftongit • yhdyssanat • sanavarasto • iso ja pieni alkukirjain • lauseenmuodostus

MISTÄ KIIKASTAA? 2. kirja (108 s.) 2.–3. luokille
Äidinkielen tehtäviä luokkaopetukseen, tukiopetukseen ja erityisopetukseen
Kirjan tehtävät harjoittavat mm. seuraavia asioita: •tavuttaminen • sanarajan löytäminen • yhdyssanat • lyhyt ja pitkä vokaali • kaksoiskonsonantti • äng-äänne • iso ja pieni alkukirjain • sanavaraston laajentaminen •  sanojen selittäminen

MISTÄ KIIKASTAA? 3. kirja (108 s.) 3.–4. luokille
Äidinkielen tehtäviä luokkaopetukseen, tukiopetukseen ja erityisopetukseen
Kirjan tehtävät harjoittavat mm. seuraavia asioita: aakkosjärjestys • tavuttaminen • iso ja pieni alkukirjain • sanarajan löytäminen • yhdyssanat • kaksoiskonsonantti • substantiivi • adjektiivi • verbi  • piste • kysymysmerkki • huutomerkki

MISTÄ KIIKASTAA? 4. kirja (108 s.) 5.-6. luokille 
Äidinkielen tehtäviä eriyttävään luokkaopetukseen, tukiopetukseen ja erityisopetukseen. Kirjassa on tehtäviä tavallisimpiin oppimisongelmiin. Tehtävät on järjestetty ongelmien mukaan, ja ne ovat vaikeusasteeltaan vaihtelevia.
Tehtävät harjoittavat mm. seuraavia asioita: Aakkosjärjestys • sanan jakaminen riveille • iso ja pieni alkukirjain • yhdyssana • adjektiivi • verbi • persoonapronomini • numeraali • pilkku


MISTÄ YLÄKOULUSSA ja sen jälkeenkin KIIKASTAA? (108 s.) nuorille ja aikuisille
Äidinkielen tehtäviä erityisopetukseen. Kirjassa on tehtäviä tavallisimpiin oppimisongelmiin. Tehtävät on järjestetty ongelmien mukaan, ja ne ovat vaikeusasteeltaan vaihtelevia.
Tehtävät harjoittavat mm. seuraavia asioita: Aakkosjärjestys • sanan jakaminen riveille • iso ja pieni alkukirjain • yhdyssana • adjektiivi • verbi • persoonapronomini • pilkku
Harjoitustehtäviin liittyvien tekstien aihepiirejä ovat mm. älykkäät eläimet, erikoiset paikat ja rakennukset, hauskat ja pelottavat ammatit, Formula-1-varikon tapahtumat, erikoislaatuiset ihmiset, uskomattomat yhteensattumat sekä Viiltäjä-Jackin mysteerin 
ratkeaminen.

 

LAIVAN LAPSI • 2. ja 3. luokan kirjoitus- ja lukemisen ymmärtämisen testistö
2. lk 
1. standardoitu tarinatekstin ymmärtämisen tehtävä "Laivan lapsi" arviointiohjeineen
   2. standardoitu tietotekstin ymmärtämisen tehtävä "Isoja kissoja" arviointiohjeineen
   3. standardoitu "Erikoisia eläinten nimiä" -sanelukirjoitustehtävä arviointiohjeineen
3. lk 1. standardoitu tarinatekstin ymmärtämisen tehtävä "Kolme toivomusta" arviointiohjeineen
   2. standardoitu tietotekstin ymmärtämisen tehtävä "Kanihyppy" arviointiohjeineen
   3. standardoitu "Maailman suurin rakennus" -sanelukirjoitustehtävä arviointiohjeineen

TONTUT JA ELEFANTIT • 4. luokan kirjoitus- ja luetun ymmärtämisen testistö
1. standardoitu "Elefanttien juttelua" -sanelukirjoitustehtävä arviointiohjeineen
2. luovan kirjoittamisen tehtävä "Matka vieraaseen paikkaan" arviointikriteereineen
3. kirjoittamisen asennemittari, joka antaa opettajalle tietoa siitä, minkälaisista kirjoitustehtävistä oman luokan oppilaat voisivat innostua
4. standardoitu tarinatekstin ymmärtämisen tehtävä "Kolme toivomusta" arviointiohjeineen
5. standardoitu asiatekstin ymmärtämisen tehtävä "Pyramidit" arviointiohjeineen
6. lukemisen asennemittari, jonka avulla opettaja osaa valita sellaista lukumateriaalia oppilailleen, jotka kiinnostavat heitä ja saavat heidät innostumaan lukemisesta.

SAMMAKON LOIKKA • Testejä alkuopetukseen

Standardoitu kielellisen tietoisuuden testi tehdään ensimmäisen kouluvuoden alussa. Standardoitu luetun ymmärtämisen testi ’Orava’ tehdään ensimmäisen luokan lopussa tai toisen luokan alussa. Itsetuntomittaus voidaan tehdä esikoulun, ensimmäisen tai toisen luokan oppilaille. Lisäksi kirjassa on sekä ensimmäiselle että toiselle luokalle laaditut lukemisen asennemittarit. Kaikkien testien yhteydessä on koonti-lomakkeet, joihin tulokset voidaan kirjata lyhyesti.  

MURMELIN VIHELLYS Luetun ymmärtämisen tehtäviä yläkouluille ja ammattiopistoille
Kirjassa on nuorten ja aikuisten opetukseen tarkoitettuja luetun ymmärtämistä ja vieraiden sanojen, merkityksen oivaltamisen taitoja harjoittavia tehtäviä. Koska poikien lukemiseen liittyvät taidot ovat usein huomattavasti tyttöjen taitoja heikommat, harjoitustehtäviin liittyvien tekstien aihepiirit ovat sellaisia, jotka kiinnostavat erityisesti poikia. Tekstit on kirjoitettu sanomalehtien artikkelien tapaan. 

 

ORAVASILTA ja KENRAALI PINGVIINI • Äidinkielen tehtäviä yläkouluille
Kirjoissa on yläkoululaisten opetukseen tarkoitettuja luetun ymmärtämistä ja kirjoitustaitoja harjoittavia tehtäviä. Tekstit ovat aiempien kirjojen tekstejä lyhempiä, jotta hitaat ja takeltelevat lukijatkin jaksaisivat lukea ne. Vaikka tekstit ovat lyhyitä, niistä muodostuu pidempiä kokonaisuuksia. Tekstit on kirjoitettu ja rivitetty selkokielisen tekstin tapaan.


​HÄMÄHÄKIN KITARA • Luetun ymmärtämisen testit ja tehtäviä nuorten ja aikuisten erityisopetukseen
Ensimmäisen osan kaksi testiä on tarkoitettu mittaamaan luetun ymmärtämisen taitoja. Ensimmäinen testi voidaan tehdä heti lukuvuoden alussa. Sen jälkeen oppilaiden taitoja kehitetään kirjan harjoituksilla. Toisella testillä mitataan, ovatko oppilaiden taidot parantuneet. Testit on standardoitu yläkoulua aloittavien oppilaiden taitotason mukaan, mutta niitä voidaan käyttää vanhempienkin oppilaiden taitojen mittaamiseen. Kirjan toisessa osassa on lukemisen ymmärtämistä ja vieraiden sanojen, merkityksen oivaltamisen taitoja harjoittavia tehtäviä. Testien standaroinnissa tuli ilmi, että poikien lukemiseen liittyvät taidot ovat usein huomattavasti tyttöjen taitoja heikommat. Siksi harjoitustehtäviin liittyvien tekstien aihepiirit ovat sellaisia, jotka kiinnostavat erityisesti poikia. Tekstit on kirjoitettu sanomalehtien artikkelien tapaan.


KENGURUN PUSSI • Kirjoittamisen testit ja tehtäviä alakoulun ylimmille luokille ja yläkoulun erityisopetukseen. Testit on tarkoitettu viidennen ja kuudennen luokan oppilaille. Molemmille luokka-asteille on omat oppilaiden oikeinkirjoitustaitoja mittaavat sanelukirjoitustehtävät. Niitä voidaan käyttää myös näitä seuraavien luokka-asteiden testaamiseen syksyllä. Kuudennen luokan alussa viidennen luokan testi Kengurun pussi ja muita erikoisuuksia antaa osviittaa siitä, mitä oppilaille kannattaa opettaa kuudennella luokalla. Kuudennen luokan testi Eläinten ennätyksiä taas on erinomainen väline uusien yläkoululaisten kirjoitustaitojen mittaamisessa. Testit sopivat myös vanhempien oppilaiden käyttöön yläkoulun erityisopetuksessa.

 

NOKKELA LASKIJA • Arkimatematiikkaa ja siihen liittyviä tehtäviä nuorille ja aikuisille

On tärkeää opetella rahan käyttöön liittyviä taitoja. Esimerkiksi, mitä saadaan takaisin, kun maksetaan, ja mitä kauppojen alennusmyyntien %-alennukset tarkoittavat.
Laskutehtävät liittyvät erilaisiin nuoria kiinnostaviin teksteihin, jotka innostavat tekemään tehtäviä. Tekstien aihepiirejä ovat esimerkiksi laskutaitoinen hevonen, urheilu- ja muut tapahtumat, festarit, mopon hankkiminen, maailman korkeimmat rakennukset ja suurimmat loistoristeilijät sekä matkustaminen. Kirjan lopussa ovat tehtävien oikeat vastaukset

LEARNING ENGLISH WITH BOBBY 1 ja 2 • à 14 €

Kaikki, jotka ovat käyttäneet vierasta kieltä alkuopetuksessa, tietävät, että se on hauskaa, mutta vaatii opettajalta erittäin paljon. Tätä opettajan työtaakkaa helpottamaan on tarkoitettu Learning English with Bobby.

Kirjan avulla voit opettaa lapselle englantia mahdollisimman luonnollisella tavalla. Se antaa vihjeitä siitä, miten lapset tutustutetaan vieraaseen kieleen osana koulun normaalia päivää.

 

LEARNING ENGLISH WITH BOBBY Opettajan kirja 1 ja 2 • à 40 €
Ohjeet opettajalle oppilaan kirjan jokaiselle sivulle ja ehdotuksia lauluista, leikeistä, loruista jne. Siellä ovat myös Satukuvien sadut ja niihin kuuluvat monistettavat tehtävät.

  

Englanninkieliset lastenkirjat

Luokalle oma englanninkielinen kirjasto. 
Poimi 10 kirjaa 15 €

Kirjoita haluamiesi kirjojen numerot tilauslomakkeeseen!